Image
 โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามนัดหมาย วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00-20.00 น. โทร 1254 กด 46

Image
 โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย นพ.ชาญชัย พิณเมืองงาม

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามนัดหมาย วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00-20.00 น. โทร 1254 กด 46

Image
 โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย พญ.ศรันยา ชิตตระกูล

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามนัดหมาย วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00-20.00 น. โทร 1254 กด 46Image
 “สุขข์” ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ

    ทำทุกวันของท่าน ให้เป็นวัน "สุขข์" กับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณ

Image
 โปรเเกรมตรวจสุขภาพรายปี   เบาใจไร้โรคเรื้อรัง

    เหมาะสำหรับผู้ที่...เป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อที่เรียกว่า NCDs เป็นการตรวจร่างกายการทำงานของระบบต่างๆ "หัวใจ ตา ไต เท้า"

Image
 โปรเเกรมตรวจสุขภาพรายโรค

    การตรวจสุขภาพของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคลที่สามารถปรับแต่ง เพื่อตรวจรายการที่สงสัยเพิ่มเติมได้อย่างละเอียด


Previous Next

ติดตามศรีสวรรค์
   


©โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่ได้รับการรับรองจาก JCI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
โทรศัพท์ 056-221222 โทรสาร 056-222388
E-mail: sswhospital@hotmail.com