Responsive image

แผนกสูตินรีเวช

เครื่องมือ

     • เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารก ( Fetal Monitor )

     • เครื่องอัลตราซาวด์ ( คลื่นเสียงความถี่สูง ) แบบ 2 มิติ และ 4 มิติ

     • เครื่อง Mammogram

     • ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก