ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศรีสวรรค์
ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626
โทรสาร 056-222388
E-mail sswhospital@hotmail.com