Responsive image

แผนกอายุรกรรม

     ให้บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาผู้ป่วยในผู้ใหญ่ด้วยการใช้ยา การบริการด้านคำปรึกษา เเนะนำ รวมถึงการป้องกันเเละส่งเสริมสุขภาพโดยทีมเเพทย์อายุกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำงานร่วมกันเพื่อผลในการรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วย ให้บริการรักษาเกี่ยวกับโรคต่างๆ
    • ตรวจรักษาผู้ป่วยระบบต่างๆเพื่อวินิจฉัยโรค
    • ให้คำปรึกษา และส่งตรวจให้กับแพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษาขั้นต่อไปเป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญ
    • ดูแลผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป ดังเช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ
    • ฉีดวัคซีนต่างๆ
    • บริการฉีดยาตามคำสั่งแพทย์ ใบรับรองแพทย์ 5 โรค