Responsive image

แผนกสุขภาพเด็กดี

ข้อมูลของแผนกสุขภาพเด็กดี

     การตรวจเริ่มแรกก็คือ การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง (หรือความยาว) ของลูกน้อย และการวัดขนาดรอบศีรษะ หลังจากนั้นจะมีการพล็อตค่าที่วัดได้ลงในกราฟซึ่งแสดงค่าน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กโดยเฉลี่ยในช่วงอายุต่างๆ กัน หลังจากนั้น แพทย์จะตรวจสุขภาพของลูกน้อยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า คุณพ่อคุณแม่อาจถามแพทย์หากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของลูก เป็นต้นว่า ลูกอาจมีผื่นที่ใบหน้า มีฝ้าขาวในปาก คลำก้อนได้ที่ศีรษะ ฯลฯ แพทย์จะถามถึงพัฒนาการของลูกน้อย หากยังอยู่ในวัยทารก คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเตรียมตอบคำถามเหล่านี้ เป็นต้นว่า ลูกเริ่มยกศีรษะขึ้นบ้างหรือยัง เริ่มคว้าของเข้าปากไหม พยายามจะคว่ำหรือคว่ำได้แล้วหรือยัง ดึงตัวขึ้นยืนเป็นไหม นอกจากนี้แล้ว แพทย์ก็จะอยากทราบถึงกิจวัตรประจำวันของลูกน้อย เป็นต้นว่า การดูดนมหรือการรับประทานอาหาร การนอน การขับถ่าย และการเล่น ทั้งหมดนี้จะเป็นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่จะได้พูดคุยซักถาม และแพทย์ก็จะได้สอนคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดู ตั้งแต่การดูดนม ปริมาณของนมแต่ละมื้อ ชนิดและปริมาณของอาหารที่เด็กควรได้รับ การเล่นกับลูกอย่างไรเพื่อจะเสริมพัฒนาการในวัยต่างๆกัน การใช้ car seat เมื่อเดินทางโดยรถยนต์ ไปจนถึงอุบัติเหตุที่ควรระวังในแต่ละช่วงอายุ หลังจากนั้นก็จะถึงเวลาที่ลูกน้อยจะได้รับวัคซีนตามกำหนด เด็กเล็กๆ แทบทุกคนจะร้องไห้จ้าหลังจากฉีดยา แต่หลังจากได้รับการอุ้ม กอด และปลอบโยนจากคุณพ่อคุณแม่แล้ว ก็มักจะหยุดร้องและลืมในเวลาอันรวดเร็ว ก่อนกลับบ้าน คุณพ่อคุณแม่มักจะได้รับบัตรนัดวันเวลาตรวจสุขภาพและรับวัคซีนครั้งต่อไป หากคุณพ่อคุณแม่ลืมหรือติดธุระไม่ได้พาลูกมาพบแพทย์ตามวันนัด คุณพ่อคุณแม่ควรทำนัดเพื่อพาลูกมาพบแพทย์ใหม่ในทันที

การบริการ

     ให้บริการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพแก่ ทารก เด็กเล็ก และเยาวชน อย่างครบวงจร โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับเด็กสุขภาพดีที่มารับวัคซีนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกรักเจริญเติบโตสมวัย พัฒนาการต่างๆก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม โดยมีการให้บริการที่หลากหลายตรงกับแต่ละช่วงวัย ได้แก่
    • ตรวจติดตามการเจริญเติบโต และพัฒนาการ
    • การรับวัคซีน
    • การตรวจคัดกรองโรค และความผิดปกติทางพัฒนาการ
    • การให้คำแนะนำในการเลี้ยงดู
    • การนัดตรวจสำหรับเด็กทั่วไป
     เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการ การเจริญเติบโต ความต้องการการดูแล และปัญหาที่พบบ่อยในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน การนัดตรวจจึงมีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น
     การมา Well Baby Clinic ครั้งแรกมักจะเป็นช่วงหนึ่งถึงสองอาทิตย์แรกหลังคลอด ทารกในวัยนี้อาจมีปัญหาตัวเหลือง มีเสียงหัวใจผิดปกติ หรือมีปัญหาในการดูดนม ซึ่งแพทย์จะได้ให้การรักษาหรือให้คำแนะนำที่เหมาะสม จากนั้น กำหนดให้ตรงกับรับวัคซีนคือ 1 เดือน , 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 7-10 เดือน 1 ปี 1 ปีครึ่ง และ 2 ปี ซึ่ง 2 ปีแรก เป็นช่วงที่พบแพทย์บ่อยที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว หลัง 2 ปีไปแล้วจะมีนัดอย่างน้อยปีละครั้งไปจนถึงอายุ 15 ปี

การรักษาประกอบด้วย

    • ซักประวัติ ตอบข้อสงสัยของคุณพ่อคุณแม่
    • การตรวจร่างกาย
    • ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, เส้นรอบศีรษะ, ประเมินภาวะโภชนาการจากค่าดัชนีมวลกาย และบันทึกค่าที่วัดได้ลงในกราฟ เพื่อประวัติอย่างต่อเนื่อง
    • ติดตามพัฒนาการ
    • รับวัคซีนตามกำหนด
    • ให้คำแนะนำในการเลี้ยงดู
    • วัคซีนสำหรับเด็กโตและวัยรุ่น ช่วงวัยรุ่นมีการให้วัคซีนเพิ่มเติม ได้แก่ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิง ป้องกันหูดและมะเร็งบริเวณอวัยวะเพศในเพศชาย นอกจากนี้ยังมีวัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเนื่องจากที่เคยรับ ซึ่งสามารถเริ่มรับได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป
    • วัคซีนสำหรับผู้ดูแลเด็ก ปัจจุบันมีวัคซีน เฉพาะสำหรับผู้ใหญ่ เช่น คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย มีการใช้อย่างแพร่หลายและมีความปลอดภัย ผลข้างเคียงต่ำ เช่น วัคซีนป้องกันไอกรนหรือไข้หวัดใหญ่ เพื่อการป้องกันโรคสำหรับผู้รับ และที่สำคัญช่วยป้องกัน ไม่ให้ผู้ใหญ่เป็นพาหะนำโรคมาสู่ทารก ซึ่งภูมิคุ้มกันยังไม่พัฒนาเต็มที่