Responsive image


Srisawan run for good #ก้าวเพื่อส่วนรวม มินิ -ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1

      โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมโครงการวิ่ง Srisawan run for good #ก้าวเพื่อส่วนรวม มินิ -ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมและวิถีแห่งพุทธศาสนาภายในจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมการวิ่งจะวิ่งผ่านสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุทยานสวรรค์ วันนครสวรรค์ วัดโพธาราม วัดวรนาถบรรพต(เขากบ) นครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์ โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลศรีสวรรค์ จะนำเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ต่อไป
      ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05.00 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
      เปิดสมัครวิ่ง SRISAWAN RUNFOR GOOD #ก้าวเพื่อส่วนรวมแล้ววันนี้ ผ่านทาง 👉
https://www.runlah.com/events/ssw21

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image