Responsive image


โปรแกรมการตรวจคัดกรองการเกิดโรคมะเร็ง

โรคมะเร็งตับ
      เป็นปัญหาสุขภาพที่คร่าชีวิตคนไทยมานานแล้วปัจจุบันมะเร็งตับพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง สาเหตุสำคัญมาจากไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีและการดื่มแอลกอฮอล์ หากตรวจพบช้ามีโอกาสเสียชีวิตภายในไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทัน หมั่นตรวจเช็ก ดูแลสุขภาพตัวเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลมะเร็งตับคือสิ่งสำคัญ โปรแกรมตรวจสุขภาพเจาะลึกมะเร็งตับ ราคา 2,250บาท

รายการตรวจ
      ▶ ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical examination)
      ▶ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
      ▶ ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (Liver Function Test)
      ▶ ตรวจไขมันในเลือด (LIPID)
      ▶ ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
      ▶ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Tumor marker AFP,GGT)
      ▶ ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
      ▶ ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
      ▶ ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
      ▶ ราคารวมค่าแพทย์และเวชภัณฑ์
เลือกตรวจเพิ่มเติม
      ▶ ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องช่วงบน (Ultrasound Upper Abdomen) ราคา 1,200 บาท
      ▶ การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ (Fibroscan) ราคา 2,000 บาท
      ▶ การตรวจช่องท้องส่วนบน MRI Upper Abdomen ราคา 8,000 บาท
      ▶ ราคารวมค่าแพทย์และเวชภัณฑ์
• ช่องทางการติดต่อ 📞 โทร. 1254 หรือ LINE: @Srisawan 👉👉 หากท่านสนใจโปรแกรมการตรวจคัดกรองการเกิดโรคมะเร็งอื่นๆ คลิก


Responsive image