Responsive image

หู คอ จมูก

     ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตวิทยา และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหู คอ จมูกโดยเฉพาะ

     นอกจากนี้ ศูนย์หู คอ จมูก ยังให้บริการด้านการตรวจเฉพาะโรคดังนี้
    • ตรวจคุณภาพการนอนหลับ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับ อาทิ การนอนกรน การหยุดหายใจขณะนอนหลับ การนอนไม่หลับ การนอนกัดฟัน การนอนขากระตุกขณะหลับ
    • ตรวจการได้ยินและการทรงตัว ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา รวมถึงฟื้นฟูสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน การทรงตัว และอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่

การบริการ

    • การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกทุกชนิด อาทิ
      - โรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน เช่น หูน้ำหนวก ปวดหู หูอื้อ การได้ยินบกพร่อง มีเสียงผิดปกติในหู เวียนศีรษะบ้านหมุน
      - โรคเกี่ยวกับช่องปาก ลำคอ และกล่องเสียง เช่น ทอนซิลอักเสบ คอหอยอักเสบ ไอเรื้อรัง เสียงแหบ โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์
      - โรคเกี่ยวกับโพรงจมูก เช่น จมูกอักเสบเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ การได้รับกลิ่นผิดปกติ
      - เนื้องอกหรือโรคมะเร็งหู คอ จมูก ทุกชนิด
      - ภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ

    • การตรวจหู คอ จมูก สำหรับเด็ก

    • การผ่าตัดใหญ่และเล็กของหู คอ จมูก

    • การผ่าตัดมะเร็งช่องคอและส่วนศีรษะ

    • การผ่าตัดหูชั้นกลาง

    • การผ่าตัดโพรงจมูกด้วยกล้อง

    • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์

    • การตรวจหูชั้นในและระบบประสาท

    • การตรวจกล่องเสียงและวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูด

    • การส่องกล้องทางหู คอ จมูก

    • การทดสอบการรับกลิ่น

    • การตรวจการได้ยิน

    • การทดสอบสมดุลการทรงตัว

    • การฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน

    • การตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ