Responsive image

ทางเดินอาหารเเละตับ

ทางเดินอาหารเเละตับ

     สภาวะการณ์ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต อาหารที่รับประทานยาต่างๆ อาหารเสริม การถ่ายทอดทางพันธุกรรม รวมไปถึงสภาพแวดล้อมส่งผลสู่ภาวะสุขภาพโดยรวม อาจทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารและตับได้หลากหลายเกิดขึ้นได้บ่อยพบได้ทุก กลุ่มอายุตั้งแต่วัยเรียน วัยทำงานและผู้สูงอายุโดยมีอาการแสดงที่หลากหลายบางโรคถูกตรวจพบโดยบังเอิญ เมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ และบางโรคเริ่มต้นจากไม่มีสัญญาณใดๆจนเริ่มมีอาการผิดปกติ เมื่อได้รับการตรวจค้นหาสาเหตุอาจเข้าสู่ระยะที่รักษาได้ยาก การเฝ้าระวัง และป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดตั้งแต่ก่อนเกิดโรค การได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆเพื่อหวังอัตราการหายและการมีชีวิตที่ยืนยาวเป็นสิ่งที่ได้รับ ความสนใจมากขึ้นและเป็นเป้าหมายของการตรวจรักษา ในปัจจุบันเราจึงมุ่งมั่น พัฒนา เตรียมพร้อมสำหรับการให้คำแนะนำและตรวจรักษา ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างตรงจุดและการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ที่ผ่าน การฝึกฝนมาเป็นอย่างดี โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้บ่อยหากไม่ทำการรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคลำไส้แปรปรวน โรคนิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในท่อน้ำดี โรคไวรัสตับอักเสบ โรคไขมันเกาะตับ โรคตับแข็ง ไปจนถึง มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น การรักษาแต่เนิ่นๆย่อมส่งผลให้โรคหายขาดบางโรคที่อาจกลับเป็นซ้ำ หรือเรื้อรังควรได้รับการดูแลรักษาและคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การบริการ

    • บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาครอบคลุมทุกปัญหา โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
    • การให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบ A และ B
    • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบทุกชนิด
    • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไขมันคั่งสะสมในตับ
    • ตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและตรวจจับปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibro scan
    • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี และท่อน้ำดี
    • ส่องกล้อง ทางเดินอาหารส่วนต้นตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะอาหารถึงลำไส้เล็กส่วนต้น Esophagogastroduodenoscopy
    • ส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย Colonoscopy
    • การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหารผู้ป่วยโรคตับแข็งด้วยหัตถการ Endoscopic variceal ligation(EVL)
    • ตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี ได้แก่ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคนิ่วในท่อน้ำดี โดยการส่องกล้อง(Therapeutic ERCP )
    • ตรวจความผิดปกติในทางเดินอาหารโดยการตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ (Poly pectomy )
    • ตรวจหาเชื้อ Helicobactor Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องและใช้วิธี Urea Breath Test
ตรวจทางลมหายใจ (เชื้อ Helicobactor Pylori เป็นเชื้อที่พบอยู่ในกระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร)
    • ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงด้วยUltrasound
    • ตรวจลำไส้โดยใช้การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Virtual Colonoscopy ที่มีความละเอียดสูงเพื่อสร้างภาพเสมือนจริงของภายในลำไส้ใหญ่ซึ่งจะ
ได้ภาพที่ใกล้เคียงกับการส่องกล้อง(Colonoscope) โดยที่ไม่ต้องทำการใส่เครื่องมือส่องกล้องเข้าในร่างกาย

เครื่องมือที่มี

    • ห้องส่องกล้องส่องกล้องผ่าตัดโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบทางเดินอาหารและตับ
    • ตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและตรวจจับปริมาณไขมันสะสมในตับFibro scan
    • ห้องปฏิบัติการ
    • กล้องส่องทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน
    • เครื่อง Ultrasonographyเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์ในช่องท้อง
    • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง( CT Scan )
    • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
    • การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
    • การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร
    • การตรวจทางพยาธิวิทยาของระบบทางเดินอาหาร
    • การตรวจ Urea Breath Test ใช้ในการตรวจการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H.pylori)
ปัจจุบันพบว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้มะเร็งของกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นหารตรวจจากลมหายใจโดยไม่ต้องส่องกล้อง
(วัดปริมาณของ 13C)