Responsive image

สมองเเละเส้นประสาท

แผนกโรคระบบประสาท

     โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ให้บริการวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟู สำหรับความผิดปกติของระบบประสาทอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ความผิดปกติของความจำ สมอง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา นอกจากนี้ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ยังพร้อมด้วยทีมนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยฟื้นฟูและบำบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทให้สามารถกลับมาควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนเดิม

คลินิกประสาทวิทยา(รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง)

      มีคลินิกเฉพาะทางที่พร้อมให้บริการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
    • คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง โดยคลินิกโรคหลอดเลือดสมองมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และหลอดเลือดสมองแตก
    • คลินิกความจำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกความจำมีความชำนาญในการรักษาโรคความจำเสื่อมและความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ
    • คลินิกที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการเคลื่อนไหวผิดปกติ ที่มีสาเหตุต่างๆกัน ได้แก่ โรคพาร์กินสัน โรคของการเคลื่อนไหวผิดปกติกลุ่มอาการบิดหรือกระตุก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะให้การรักษาและคำปรึกษาอย่างเหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละรายรวมถึงครอบครัวและผู้ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด นอกจากคลินิกเฉพาะทางแล้ว แผนกประสาทวิทยา โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ยังให้การรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะและไมเกรน ลมชัก

การตรวจพิเศษ

    • การตรวจทางสมอง
    • การตรวจ computed tomography scan( CT scan)เป็นการตรวจที่ไม่เจ็บ
    • การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic resonance imaging (MRI) ซึ่งอาจจะใช้แทน CT scan
    • การฉีดสีหลอดเลือดสมองซึ่งทำได้ทั้งสองชนิดคือ CT arteriogram (CTA) และ magnetic resonance arteriogram (MRA) เป็นการตรวจหลอดเลือดในสมอง Carotid Ultrasound เป็นการตรวจว่าหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอมีโรคหลอดเลือดแข็งและหลอดเลือดตีบหรือไม่
    • การตรวจทางหัวใจ
    • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG (Electrocardiogram) โดยเฉพาการตรวจหาหัวใจเต้นสั่นพริ้ว atrial fibrillation
    • การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงของหัวใจ Echocardiography
    • การตรวจเลือด
    • การตรวจหาน้ำตาลในเลือด
    • การตรวจเลือดทั่วไป CBC โดยเฉพาะเกล็ดเลือด
    •  การตรวจการแข็งตัวของเลือด PT and PTT tests

รักษาโรคทางสมองอย่างไร

     แนวทางการรักษาโรคสมอง คือ การรักษาสาเหตุ และการรักษาประคับประคองตามอาการ
    • การรักษาสาเหตุ เช่น การให้ยาปฏิชีวนะเมื่อโรคเกิดจากการติดเชื้อ การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง เช่น รักษาโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน โรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสันตามแต่ละสาเหตุ นอกจากนั้นคือ การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อชะลอการเสื่อมของเซลล์สมอง เช่น การกินอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ให้ครบถ้วนในทุกวันโดยจำกัดปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับการใช้พลังงานของร่างกายเพื่อป้องกันโรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน การออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันตามควรกับสุขภาพ การรักษาสุขภาพจิต และการรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน
    • การรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น ให้ยาแก้ปวด ยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ การทำกายภาพบำบัด กายภาพฟื้นฟูในกรณีมี อัมพฤกษ์ อัมพาต