<

เทคโนโลยี ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องเอกซเรย์ CT 16 SLIDE ( รุ่น Brillance )

1. มีระบบส่งข้อมูลภาพไปยังแหล่งจัดเก็บข้อมูล
    และเชื่อมต่อ ไปยังห้องตรวจแพทย์โดยระบบ PACS
    และแพทย์นอกโรงพยาบาลโดยระบบ Telediag

2. เป็นเครื่องมือที่มีความไวสูง ช่วยลดเวลาในการ scan ผู้ป่วย
    เหมาะสมกับการตรวจที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการกลั้นหายใจนาน ๆ
    หรือตรวจหลาย ๆ ส่วนในร่างกาย จะช่วยลดระยะเวลาในการ
    ที่ผู้ป่วยจะต้อง กลั้นหายใจให้สั้นลง

3. สามารถเก็บภาพและนำมาสร้างเป็นภาพ  3 มิติได้

4. สามารถตรวจดูหลอดเลือดแดงในทุกๆ ส่วนของร่างกาย
    เพื่อประเมินความผิดปกติ เช่น หลอดเลือดตีบตัน
    หลอดเลือดโป่งพอง หรือเรียกว่า การตรวจ CT Angiogram

5. สามารถตรวจดูปริมาณแคลเซียมที่เกาะบริเวณหัวใจ
    เพื่อตรวจความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ
    หรือเรียกการตรวจว่า Calcium scoring


เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ

เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ ช่วยให้เราสามารถศึกษาพฤติกรรมต่างๆ
ของทารกในครรภ์ได้อย่างชัดเจน ทำการประเมินว่าทารกมีการเจริญ
เติบโต และมีพัฒนาการในครรภ์เหมาะสม  ซึ่งรวมถึง

- ตำแหน่ง ทารก  สายสะดือ  และปริมาณน้ำคร่ำที่อยู่ล้อมรอบ ทารก
- โครงสร้างกะโหลกศรีษะและสมอง ทารก
- หัวใจ  และการไหลเวียนเลือดของ ทารก
- กระดูกสันหลัง  กระเพาะอาหาร  กระเพาะปัสสาวะ  และไตของ ทารก
- แขน  ขา  มือ  เท้า  และนิ้ว
- ใบหน้า  และอวัยวะต่างๆ  บนใบหน้าของ ทารก
- เพศของทารก (หากต้องการให้แจ้งให้ทราบ)อัลตร้าซาวด์ดูเพศ
- อัตราการเจริญเติบโตของทารก ขนาดรอบศีรษะ ความยาวและน้ำหนัก


เครื่อง MAMMOGRAM

เครื่อง MAMMOGRAM สามารถตรวจหาความผิดปกติที่เต้านม
โดยใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อตรวจเต้านมเท่านั้น
สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ
ที่ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็กเกินกว่าที่คุณหรือแพทย์จะคลำได้

ทำไมต้องตรวจ?

เหตุผลง่ายๆ ที่สำคัญที่สุดมีเพียงสี่ข้อ

1.) 1 ใน 9 ของผู้หญิงทุกคนจะป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมในช่วงชีวิตหนึ่งๆ

2.) การตรวจคัดกรองแมมโมแกรมจะช่วยให้ พบมะเร็งในระยะเริ่ม
     หรือพบการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่มะเร็ง ก่อนคลำก้อนได้
     หรือก่อนมีอาการแสดงอื่นๆ

3.) หากพบแต่เนิ่นๆ โอกาสที่จะรักษาได้หายขาดก็จะมีมากขึ้น
     โดยอาจใช้วิธีรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อย เช่นเมื่อยังไม่รุกลาม
     ก็อาจตัดออกได้เฉพาะก้อน ไม่ต้องตัดเต้านมหรือให้ยา เคมีบำบัด)

4.) การตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรม ในผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
     สามารถลดโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้ 25-30%

75% ของผู้หญิงที่เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม
ไม่ได้เข้ารับการตรวจแมมโมแกรมสม่ำเสมอ

 
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com