<

เทคโนโลยี ศูนย์

เครื่อง FOL ส่องจมูก /อุปกรณ์ SUCTION ตู้อุปกรณ์, HEAD LIGHT ไฟส่องโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com