<

เทคโนโลยี ศูนย์

Ultrasound 4 D  

อัลตร้าซาวน์ (Ultrasound) คือ คลื่นเสียงความถี่สูงที่มากกว่า
20,000 Hz ในทางการแพทย์หลักการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
หรือ Ultrasounography คือ การส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไป
จากหัวตรวจ (Transdneer) คลื่นเสียงจะกระทบกับเนื้อเยื่อต่างๆ
ซึ่งมีความสามารถในการผ่านและสะท้อนกลับไม่เท่ากัน หัวตรวจ
จะทำหน้าที่รับสัญญาณคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับระดับต่างๆ
ซึ่งบ่งถึงความหนาแน่น และระดับความลึกของเนื้อเยื่อนั้น
นำสัญญาณ ที่ได้รับมาประมวลผลและสร้างเป็นภาพขึ้นมา

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ตรวจอะไรได้บ้าง?

ในการตวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
แพทย์จะทำการประเมินว่าทารกมีการเจริญเติบโต 
และมีพัฒนาการใน ครรภ์เหมาะสม  ซึ่งรวมถึง 

•ตำแหน่งทารก สายสะดือ และปริมาณน้ำคร่ำที่อยู่รอบทารก 
•โครงสร้างกะโหลกศรีษะและสมอง ทารก 
•หัวใจ และการไหลเวียนเลือดของ ทารก 
•กระดูกสันหลัง กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และไต 
•แขน ขา มือ เท้า และนิ้ว 
•ใบหน้า และอวัยวะต่างๆ บนใบหน้าของ ทารก 
•เพศของทารก (หากต้องการให้แจ้งให้ทราบ) อัลตร้าซาวด์ดูเพศ 
•อัตราการเจริญเติบโตของทารก ขนาดรอบศีรษะ ความยาวและน้ำหนัก
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com