<

เทคโนโลยี ศูนย์

       
        เครื่อง Gastroscope – ส่องกล้องดูกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นหรือสามารถใช้กล้องดูความผิดปกติ
        พร้อมใช้อุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจได้ และสามารถใช้อุปกรณ์รัดเส้นเลือดที่ฉีกขาดในกระเพาะอาหาร
        กรณีมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร กล้อง Colonoscope ส่องดูลำไส้เล็กส่วนปลาย ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก
        เพื่อดูความผิดปกติ โดยดูจากภาพที่ออกทางจอ พร้อมบันทึกไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com