<

เทคโนโลยี ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ครื่อง Bone Density Scan (DEXA)
  
     สามารถวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนได้จากการตรวจ
ค่าความหนาแน่นของกระดูก นอกจากนี้ยังสามารถ
ตรวจประเมินอัตราการสร้างและสลายของกระดูกได้
การตรวจเพิ่มเติมนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผนการรักษา
และติดตามผลการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป

 


ครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นตรวจกระแสไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อหัวใจ
ผลิตออกมาขณะที่หัวใจบีบตัว คลื่นไฟฟ้าสามารถบอกให้เราทราบ
โรคของหัวใจและความผิดปกติ ของเกลือแร่

โรคที่ใช้คลื่นไฟฟ้าในการช่วยวินิจฉัยได้แก่

  1. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
  2. กล้ามเนื้อหัวใจหนา
  3. โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
  4. ลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด
  5. การเต้นหัวใจผิดปกติ
  6. เกลือแร่ผิดปกติ เช่นโปแตสเซี่ยมสูงไปหรือต่ำไป
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com