ห้องประเภทต่างๆ

PANORAMA

SUPERIOR Suite

SUPERIOR

Suite

LUXURY

SUPER DELUXE

VIP

DELUXE

ห้องเดี่ยว

ห้องรวม 4 เตียง

I.C.U. พิเศษ

I.C.U. รวม

C.C.U.EXTRA

C.C.U.

เด็กอ่อน

 


    โรงพยาบาลศรีสวรรค์เสนอบริการห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
    เพื่อให้ผู้ป่วยเลือกพักได้ตามความต้องการ โดยเริ่มตั้งแต่
    ห้องพักราคาประหยัดขนาด 4 เตียง ไปจนถึงห้อง PANORAMA
    ห้องพักทุกประเภท ได้รับการออกแบบเพื่อให้คุณได้รับความสะดวก
    และความปลอดภัยสูงสุด


   


โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com