บริการสำหรับผู้ป่วย
บริการแพทย์ออกตรวจเฉพาะทางตลอด 24 ชั่วโมง
S-ROOM บริการห้องพักผู้ป่วย
S-MART ร้านสินค้าเพื่อสุขภาพ
S-EAT บริการห้องอาหาร
SRISAWAN COFFEE ร้านกาแฟ


ศูนย์ DELIVERY
- สถานที่จอดรถ
- การบริการที่บ้าน HOME CAREโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com