ข่าวและกิจกรรม
ภาพ
ประเภท
เรื่อง  กิจกรรม
   เล่าความไปตามภาพ คัดกรองเบาหวาน  กิจกรรม
   ประมวลภาพกิจกรรม ตรุษจีน 55  กิจกรรม
   ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญโรงพยาบาล
 First Previous
รายการที่ 91 ถึง 93
จากทั้งหมด 93 รายการ

 

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 e-mail sswhospital@hotmail.com