ข่าวและกิจกรรม
ภาพ
ประเภท
เรื่อง  กิจกรรม
   โรงพยาบาลศรีสวรรค์ขอเชิญผู้มาใช้บริการร่วมถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโถงผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ตึกเอส โรงพยาบาลศรีสวรรค์  กิจกรรม
   ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงพยาบาลศรีสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขันฟุตบอลเครือข่ายสาธารณะสุข  กิจกรรม
   ออกหน่วยปฐมพยาบาลในโครงการ "Bike for Dad"เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ป้ายหน้าอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  กิจกรรม
   โรงพยาบาลศรีสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ป่วยในได้มีส่วนร่วมในประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  กิจกรรม
   บริจาคโลหิตโดยสภากาชาติไทย เมื่อวันนี้ 5 พฤศจิกายน 2558 ได้ที่ ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลศรีสวรรค์ บริเวณชั้น 2 โถง OPD  กิจกรรม
   หน่วยวัดความดันให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มาออกกำลังกาย ณ อุทยานสวรรค์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558  กิจกรรม
   ออกหน่วยปฐมพยาบาลให้กับชมรม 630 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ เกาะกลางอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  กิจกรรม
   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์" การเบิกค่ารักษาพยาบาล  กิจกรรม
   21 ตุลาคม 2558 วันพยาบาลแห่งชาติ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ขอร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  กิจกรรม
   หน่วยปฐมพยาบาลในโครงการ "สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก" วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนครสวรรค์
 First Previous Next Last
รายการที่ 11 ถึง 20
จากทั้งหมด 98 รายการ

 

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 e-mail sswhospital@hotmail.com