ข่าวและกิจกรรม
ภาพ
ประเภท
เรื่อง  กิจกรรม
   หน่วยวัดความดันให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มาออกกำลังกาย ณ อุทยานสวรรค์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558  กิจกรรม
   ออกหน่วยปฐมพยาบาลให้กับชมรม 630 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ เกาะกลางอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  กิจกรรม
   การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์" การเบิกค่ารักษาพยาบาล  กิจกรรม
   21 ตุลาคม 2558 วันพยาบาลแห่งชาติ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ขอร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  กิจกรรม
   หน่วยปฐมพยาบาลในโครงการ "สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก" วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองนครสวรรค์  กิจกรรม
   หน่วยกับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันภัย บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ อุทยานสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  กิจกรรม
   หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมกับรถพยาบาลติดตามขบวนพาเหรดของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์  กิจกรรม
   ภาพกิจกรรม "วันล้างมือโลก"ภายใต้แนวคิด "มือสะอาด...สร้างสุขภาพดี" วันที่ 15 ตุลาคม 2558  กิจกรรม
   กิจกรรมวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2558  กิจกรรม
   งานกิจกรรมสัมนาให้ความรู้เรื่อง "โภชนาการกับโรคเบาหวาน" โดยท่านวิทยากร คุณหฤทัย ใจทา นักกำหนดโภชนาการวิชาชีพประจำศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหารโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 ณ บริเวณโถงผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ตึกเอส โรงพยาบาลศรีสวรรค์
 First Previous Next Last
รายการที่ 11 ถึง 20
จากทั้งหมด 93 รายการ

 

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 e-mail sswhospital@hotmail.com