Slide 1
Slide 2
Slide 3
 

กิจกรรม

รวมภาพงานกิจกรรม Super MOM วันที่ 14 กันยายน 2557...
เชิญคุณแม่และผู้ที่สนใจร่วมงาน Super MOM วันที่ 14 กันยายน 2557
ประมวลภาพกิจกรรม Healhty Family ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 บริเวณชั้น 1 OPD...
เชิญชวนร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพในวันแม่ 12 สิงหาคม....

อ่านทั้งหมด      

site hit counter


โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com