Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
 

กิจกรรม

ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข ด้วยมือเรา รุ่นที่ 4 วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557...
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาตินครสวรรค์ สภากาชาดไทย
ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข ด้วยมือเรา รุ่นที่ 3 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557
ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข ด้วยมือเรา รุ่นที่ 2 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2557

อ่านทั้งหมด      

site hit counter


โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com