Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
 

กิจกรรม

การลงนาม MOU ร่วมกับบริษัทกลาง เรื่อง ขับขี่ปลอดภัย...
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา "พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB)" รุ่นที่ 6 วันที่ 10/10/57
ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข ด้วยมือเรา รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 25 กันยายน 2557
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา"พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB)" รุ่นที่ 5 วันที่ 09/10/57

อ่านทั้งหมด      

site hit counter


โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com