" /> โรงพยาบาลศรีสวรรค์
 

กิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานวันเด็ก"ตะลุยโรงหมอ" ปี 59
สนับสนุนน้ำดื่มให้กับจุดตรวจร่วมกับอบจ.
ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่เข้ารับการรักษา...
สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในวัน“วันพิการสากลจังหวัดนครสวรรค์”

อ่านทั้งหมด      

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 1254 , 056-221222 , 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com