Previous Next

Image
 โปรเเกรม อุ่นใจ...สูงวัย

    โรงพยาบาลศรีสวรรค์จัดโครงการสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ "อุ่นใจ..สูงวัย" ฝากคนที่คุณรักไว้กับศรีสวรรค์

Image
 โปรเเกรม ตรวจสุขภาพ   เบาใจไร้โรคเรื้อรัง

    เหมาะสำหรับผู้ที่...เป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อที่เรียกว่า NCDs เป็นการตรวจร่างกายการทำงานของระบบต่างๆ "หัวใจ ตา ไต เท้า"

Image
 โปรเเกรม สุขดี

    🎁 สุขดี 🎁 ของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ มอบสุขภาพดีให้คนที่คุณรักด้วยเเพคเกจตรวจสุขภาพ จากทางโรงพยาบาลศรีสวรรค์Image
 ทำอย่างไร? หากลูกน้อยมีอาการขาโก่งเข่าชิด

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกกุมารเวช ชั้น 3 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น. โทร 1254 กด 9

Image
 การรับประทานไขมันที่ดีต่อร่างกาย

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร A เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น. โทร 1254 กด 13

Image
 คุณแม่และลูกน้อยต้องการโปรตีนในปริมาณเท่าไหร่ ?

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกสูตินรีเวช ชั้น 1 อาคาร S เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-20:00 น. โทร 1254 กด 46


Image

ความประทับใจของผู้ป่วย


ติดตามศรีสวรรค์
   


©โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่ได้รับการรับรองจาก JCI มาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล
โทรศัพท์ 056-221222 โทรสาร 056-222388
E-mail: sswhospital@hotmail.com