Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
 

กิจกรรม

กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เรื่อง "โภชนาการกับโรคเบาหวาน" 
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา "พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB)" 6
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ร่วมออกหน่วยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

อ่านทั้งหมด      

site hit counter


โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 E-mail sswhospital@hotmail.com