Web Builder

โรค มือ-เท้า-ปาก และโรคจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสพบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็กทำให้มีอาการไข้ เป็นแผลในปากมีตุ่มน้ำใส ตาม ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดแต่ที่ทำให้เกิดโรคบ่อยคือ คอกชากีไวรัส เอ 16และเอนเทอโรไวรัส 71

การติดต่อ  

สามารถติดต่อได้โดยตรงจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง จากจมูก ลำคอ น้ำลาย น้ำจากตุ่มใส แผลรวมถึงอุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่ และสามารถติดต่อทางอ้อมได้จากของเล่น พื้นผิวสัมผัสที่มีการปนเปื้อนเชื้อ อาหารหรือน้ำดื่ม มือของผู้เลี้ยงดู แต่สำหรับการติดเชื้อจากอุจจาระจะเกิดได้ ในระยะที่เด็กมีอาการทุเลาจนกระทั่งหายป่วยแล้วประมาณ 1 เดือน แต่จะเกิดขึ้นได้น้อยกว่า

อาการของโรคมือ เท้า ปาก

หลังจากได้รับเชื้อ 3-6 วัน ผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการป่วย เริ่มด้วยมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วันมีอาการเจ็บปาก กลืนน้ำลายไม่ได้ และไม่ยอมทานอาหารเนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม จะพบตุ่มหรือผื่นนูนสีแดงเล็ก (มักไม่คัน) ที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้าและอาจพบที่ก้นด้วยตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใส บริเวณรอบๆอักเสบและแดง ต่อมาตุ่มจะแตกเป็นแผลหลุมตื้นๆ อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน

การป้องกัน

โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัย ผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลานและผู้เลี้ยงดูเด็กให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ (ก่อนและหลังเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร ภายหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมหลังการดูแลเด็กป่วย)เพราะแอลกอฮอลล์เจลจะฆ่าเชื้อเอนเตอโรไวรัสไม่ได้ตัดเล็บให้สั้น หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น ขวดนม แก้วน้ำหลอดดูด ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือและใช้ช้อนกลาง

สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือและส้วม ที่ถูกสุขลักษณะ หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมถึงการกำจัดอุจจาระเด็กให้ถูกต้องด้วย

การควบคุมโรค

หากพบเด็กป่วย ต้องรีบแยกเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปยังเด็กคนอื่นๆ ผู้ปกครองควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ 5-7 วัน หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ ระหว่างนี้ ควรสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรพาเด็กไปในสถานที่แออัด เช่น สนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำ ตลาด และห้างสรรพสินค้า ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี ใช้ผ้าปิดจมูกปากเวลาไอจาม และระมัดระวังการไอจามรดกันและผู้เลี้ยงดูเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระเด็กป่วย                                        


 หากมีเด็กป่วยจำนวนมาก ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้จัดการสถานรับเลี้ยงเด็กต้องดำเนินการ ดังนี้   


  • ปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยหรือปิดทั้งโรงเรียนชั่วคราว (ประมาณ 5–7 วัน)
  • ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม สระว่ายน้ำ ครัว โรงอาหาร บริเวณที่เล่นของเด็ก สนามเด็กเล่น โดยใช้ผงซักฟอก หรือสบู่ทำความสะอาดก่อนแล้วตามด้วยน้ำยาฟอกขาว ทิ้งไว้ประมาณ10 นาทีแล้วล้าง/เช็ด/แช่ ด้วยน้ำสะอาด เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง 
  • ทำความสะอาดของเล่น เครื่องใช้ของเด็กด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง
  • หยุดใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดม่านให้แสงแดดส่องให้ทั่วถึง


ท่านสามารถปรึกษาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมและกุมารเวชกรรมทุกวัน 

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น