https://mobirise.com/

ป้องกันลูกน้อยห่างไกลไวรัสRSV

ไวรัสRSV คืออะไร ?
Respiratory Syncytial Virus (RVS)

เป็นไวรัสที่พบมากและเจริญเติบโตได้ดีช่วงที่มีอากาศชื้น โดยเฉพาะหน้าฝน สามารถติดต่อกันได้ง่ายเพียงการสัมผัสใกล้ชิดหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เด็กเล็กสามารถรับเชื้อไวรัสได้ตั้งแต่แรกเกิด โดยเชื้อมีระยะฟักตัวประมาณ 2 - 6 วันหลังจากที่ได้รับเชื้อ

อาการ

 • ตัวลายเขียว จากการขาดออกซิเจน
 • หายใจลำบาก เหนื่อย
 • ไอมาก จนเหนื่อย
 • ไอคล้ายเสียงหมาเห่า
 • อาการไข้สูง ขึ้นๆลงๆ
 • จามบ่อยและมีน้ำมูกใสๆไหลตลอดเวลา
 • ปีกจมูกบานเวลาหายใจ
 • หายใจตื้นเร็ว สั้น ดูเหนื่อย แน่นจมูก และหายใจมีเสียงวี๊ด

การรักษา

ไวรัสRSV ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ไม่มียารักษา เมื่อเด็กได้รับไวรัสนี้จึงต้องรักษาตามอาการ เมื่อมีไข้ควรทานยาลดไข้ตามอาการทุก 4-6 ชั่วโมง พร้อมกับเช็ดตัวลดไข้ นอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัว ใช้เวลาในการรักษาประมาณ 1 -2 สัปดาห์

การป้องกัน

 • ล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งก่อนจับหรือดูแลเด็ก
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสเด็กที่สงสัยว่าเป็นหวัด
 • ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันหากมีการสัมผัส
 • หลีกเลี่ยงการจูบและหอมเด็ก เพราะอาจเป็นการแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว
 • ดูแลบุตรหลานให้อยู่ห่างผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อ
 • ไม่นำบุตรหลานไปที่ชุมชนสถานที่มีคนเยอะ