Mobirise

ผื่นผิวหนังอักเสบจากแมลงก้นกระดก

(Paederus Dermatitis)

        ช่วงนี้มีคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาด้วยเรื่องผิวหนังมีผื่นแดง แสบร้อน คันเล็กน้อย ความรุนแรงขึ้นของโรคขึ้นกับปริมาณที่สัมผัสกับพิษ ( pederinที่แมลงปล่อยออกมา)

  • มักจะเห็นเมื่อตื่นนอนตอนเช้า เป็นรอยทางยาว ร่วมกับมีตุ่มหนองได้
  • มักจะถูกวินิจฉัยเป็นโรคอื่นๆเช่นไฟลามทุ่ง งูสวัด 
  • หากสัมผัสตัวแมลงควรล้างด้วยน้ำเปล่า หรือประคบด้วยน้ำเย็น
  • ไม่ควรสัมผัสตัวแมลง 
  • ควรปัดผ้าห่มที่นอน 
  • ปิดไฟเนื่องจากแมลงก้นกระดกชอบออกมาเล่นแสงไฟ
  • สำหรับรายที่แผลค่อนข้างกว้าง มีไข้ ไม่แน่ใจการวินิจฉัย ควรพบแพทย์ เนื่องจากอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติม


ที่มาของข้อมูล : พญ.รัชนี ตันรัตนกุล รพ.ศรีสวรรค์