คำถามที่พบบ่อย ?
1. ทำไมต้องใช้บริการของโรงพยาบาลศรีสวรรค์

เพราะเราให้การรักษาและบริการประชาชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์และ จังหวัดใกล้เคียง
ที่จะได้ไม่ต้องเดินทางไกลไปรักษาที่ กรุงเทพฯ โดยมี ทีมแพทย์ และประชาชนทั่วไป
ในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันถือหุ้นของ โรงพยาบาล

2. สนใจใช้บริการต้องทำอย่างไรบ้าง
โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โทรศัพท์ (056)311626, 221222
3. ถ้าสงสัยจะสอบถามได้อย่างไร

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โทรศัพท์ (056)311626, 221222

 
 
 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ที่อยู่ ง.33/64 ถ.ดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221222 . 056-311626 โทรสาร 056-222388 e-mail sswhospital@hotmail.com