Website Maker

โรคไข้เลือดออก        เกิดจากเชื้อไวรัสเดนกี่ (Dengue) ซึ่งมีสายพันธุ์ 1,2,3,4 ส่วนน้อยเกิดจากเชื้อชิคุนกุนยาไวรัส (Chikugunya Virus) พาหะคือ ยุงลายบ้าน (Aedesaegyti) ยุงลายจะได้รับเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกและเมื่อไปกัดคนอื่นๆ จะแพร่เชื้อไปด้วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอายุ ต่ำกว่า15 ปี ไข้เลือดออกจะระบาดทุกปี โดยเฉพาะฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน ในแต่ละปี จะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนมากและมีอัตราตายประมาณร้อยละ 0.1 ยุงลายมี 2 ชนิดคือ ยุงลายบ้านและยุงลายสวน ที่เป็นพาหะหลักคือ ยุงลายบ้านจะออกหากินในเวลากลางวัน มักจะหลบตัวในมุมมืด แหล่งเพาะพันธุ์จะอยู่ตามภาชนะที่มี น้ำนิ่งและใส เช่นแจกัน โอ่งน้ำ เป็นต้น

อาการของโรคไข้เลือดออก

 • ไข้ สูงลอย2-7วัน ไข้สูง 39-41 องศาเซลเซียส
 • เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดท้อง เจ็บใต้ชายโครงข้างขวา
 • ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อวันที่ 2-3 มักมีอาการซึมลง
 • หน้าแดง ตัวแดง อาจมีผื่นหรือ จุดเลือดออกตามผิวหนัง

อาการวิกฤตของโรคไข้เลือดออก

        ไข้ลงอย่างรวดเร็วซึมลงตัวเย็น มือเท้า เย็น กระสับกระส่าย คุยไม่รู้เรื่อง กระหายน้ำ ปัสสาวะน้อย ปวดท้องน้อยมากขึ้นกะทันหัน มีเลือดกำเดาไหลหรืออาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระดำ      


ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันทีจะเสียชีวิตภายใน 12-24 ชั่วโมง  

ทำอย่างไรเมื่อเป็นไข้เลือดออก

        ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสไข้เลือดออกโดยตรงการรักษานี้จึงเป็นการรักษาตาม อาการและประคับประคองให้ผู้ป่วยฟื้น ตัวเองได้


 • ถ้าผู้ป่วยมีไข้สูง ควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดไข้
 • หากจำเป็นต้องใช้ยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพรินเพราะจะมีผลทำให้เลือดออกง่ายกว่าปกติ
 • หากมีอาการอ่อนเพลียให้ดื่มน้ำผลไม้

การป้องกัน

 1. ต้องระวังเรื่องไม่ให้ยุงกัด โดยใส่เสื้อผ้าหนา ใส่เสื้อแขนยาว นอนในมุ้ง
 2. ช่วยกันกำจัดและลดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายโดย 5 ป. 1ข.
  - ปิดฝาโอ่งให้สนิทด้วยผ้าและฝาปิด
  - เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายไปวางไข่
  - ปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลาย
  - ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทำลายและคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง หรือไม่ใช้แล้ว
  - ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน
  - ขัดล้างภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกสัปดาห์
 3. กำจัดยุงโดยใช้ยาฆ่ายุง