mobirise.com

ไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดทั่วไปต่างกันอย่างไร ?

ไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดทั่วไป
แตกต่างกัน และป้องกันได้อย่างไร

ไข้หวัดทั่วไป
สาเหตุ ส่วนมากเกิดจาการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด อาการ ผู้ป่วยมักมีอาการไข้ไม่สูงมาก มีน้ำมูก หรืออาการไอร่วมด้วย

ไข้หวัดใหญ่
สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อ Influenza Virus อาการของไข้หวัดใหญ่จะเหมือนกับไข้หวัด แต่ไข้หวัดใหญ่จะเร็วกว่า ไข้สูงกว่า อาการทำสำคัญได้แก่

1. ระยะฟักตัวประมาณ1-4 วันเฉลี่ย 2 วัน

 • ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียอย่างเฉียบพลัน
 • เบื่ออาหาร คลื่นไส้
 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
 • ปวดแขนขา ปวดข้อ ปวดรอบกระบอกตา
 • ไข้สูง 39-40 องศาในเด็ก ผู้ใหญ่ไข้ประมาณ 38 องศา
 • เจ็บคอคอแดง มีน้ำมูกไหล
 • ไอแห้งๆ ตาแดง
 • ในเด็กอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน
 • อาการไข้ คลื่นไส้อาเจียนจะหายใน 2 วัน แต่อาการน้ำมูกไหลคัดจมูกอาจจะอยู่ได้ 1 สัปดาห์

2. สำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงมักจะเกิดในผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว

 • อาจจะพบว่ามีการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ
 • อาจจะมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะปวดศีรษะ ซึมลง หมดสติ
 • ระบบหายใจอาจจะมีอาการของโรคปอดบวม จะหอบหายใจเหนื่อยจนถึงหายใจวาย
 • โดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่จะหายในไม่กี่วัน แต่ก็มีบางรายซึ่งอาจจะมีอาการปวดข้อและไอได้ถึง2 สัปดาห์

กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

      เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ หรืออาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ง่าย ได้แก่

 • หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน
 • เด็กเล็กที่มีอายุ 6 เดือน – 2 ปี
 • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่
   1. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
   2. โรคหืด
   3. โรคหัวใจ
   4. โรคหลอดเลือดสมอง
   5. โรคไตวาย
   6. ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
   7. โรคเบาหวาน


        อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีน มีไข้ ปวดเมื่อตามตัวปวดบวมบริเวณที่มีการฉีดวัคซีน และมีผื่นตามผิวหนัง แต่อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงและหายเป็นปรกติได้ภายใน 1- 2 วัน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่
จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือช่วงก่อนที่จะเข้าฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน)

แต่หากไม่สะดวก จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในช่วงใดของปีก็ได้ เนื่องจากประเทศไทยสามารถพบไข้หวัดใหญ่ได้เกือบตลอดทั้งปี

ที่มาของข้อมูล : สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ http://www.thaihealth.or.th