Website Builder

เมื่อลูกน้อยมีไข้ควรทำอย่างไร

อาการไข้พบได้บ่อยในเด็ก โดยเฉพาะในเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ซึ่งมีโอกาสชักจากภาวะไข้สูงได้ โดยปกติอุณหภูมิร่างกายจะอยู่ที่ 36.0 – 37.5 องศาเซลเซียส ถ้าวัดอุณหภูมิได้ระหว่าง 37.6 – 38.4 องศาเซลเซียส ถือว่าไข้ต่ำ ถ้าวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 38.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ถือว่าไข้สูง ซึ่งการเช็ดตัวจะช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายลง ทำให้เด็กเกิดความสุขสบายและยังเป็นการป้องกันอาการชักจากไข้สูงได้ แต่จะปฏิบัติอย่างไรเพื่อการเช็ดตัวลดไข้นั้นมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติเมื่อมีไข้

1. การใช้ยาลดไข้ให้ยาพาราเซตามอลครั้ง ทุก 4 ชั่วโมง ไม่แนะนำให้ใช้แอสไพรินเนื่องจากอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลในกระเพาะอาหารและเลือดออกง่ายในผู้ป่วย
2. การเช็ดตัวลดไข้ร่วมกับการรับประทานยาพาราเซตามอลจะช่วยให้ไข้ลดลงได้ดีกว่าการให้ยาพาราเซตามอลแต่เพียงอย่างเดียว
3. ควรให้ดื่มน้ำมากๆ เพื่อแก้ภาวะขาดน้ำความร้อนจะถูกขับออกมาทางเหงื่อและปัสสาวะซึ่งจะช่วยลดไข้ได้อีกทาง

วิธีการเช็ดตัวที่ถูกต้อง

การเช็ดตัวที่ถูกต้อง คือ เช็ดทุกส่วนของร่างกายเช็ดอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าและเน้นบริเวณข้อพับต่างๆ โดย
 1. เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ กะละมังพร้อมน้ำใช้น้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดา ผ้าขนหนูผืนเล็ก 2 - 4 ผืน ผ้าขนหนูผืนใหญ่ 1 ผืน
 2. ปิดพัดลม หรือเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยหนาวสั่นขณะเช็ดตัว
 3. ถอดเสื้อผ้า
 4. ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ำให้ชุ่ม เช็ดตัวดังนี้
  o การเช็ดตัวลดไข้ให้เช็ดบริเวณหน้า พักผ้าไว้บริเวณหน้าผากซอกคอ
  o การเช็ดแขนให้ลูบแขนทีละข้างจากปลายแขนเข้าหาหัวใจ พักไว้ที่ข้อพับ ซอกรักแร้สักครู่ ทำซ้ำ 2 – 3 ครั้ง
  o การเช็ดลำตัว โดยลูบเข้าหาตำแหน่งของหัวใจ ทำซ้ำ 2 – 3 ครั้ง
  o ลูบบริเวณด้านหลัง โดยให้ผู้ป่วยนอนตะแคง เริ่มจากต้นคอเข้าสู่หัวใจ
  o การเช็ดขา ลูบขาทีละข้างจากปลายขาเข้าสู่หัวใจ พักไว้ที่ข้อพับใต้เข่า ซอกขาหนีบซักครู่ ทำซ้ำ 2 – 3 ครั้ง
 5. เปลี่ยนผ้าชุบน้ำบ่อยๆ ทุก 2 – 3 นาที และควรเปลี่ยนในอ่างบ่อยๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ำให้คงที่
 6. การเช็ดตัวควรเช็ดอย่างต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที หรือจนไข้ลด 
 7. หลังเช็ดตัวจนไข้ลดลงแล้วซับตัวให้แห้งใส่เสื้อผ้าที่บางเบาตามปกติ และไม่ควรใส่เสื้อผ้าหนา
 8. วัดอุณหภูมิหลังเช็ดตัว 30 นาที
  หากไข้ไม่ลดลง ควรรีบไปพบแพทย์